รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016914
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016914
ชื่อเรื่อง ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ประมวลพระราชดำรัส
ชื่อผู้แต่ง ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-
ชื่อผู้แต่งร่วม -
รหัสดิวอี้-ISBN 923.1593 - -
สำนักพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016914

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016914

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software