รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016921
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016921
ชื่อเรื่อง สารานุกรมพลังงานทดแทน
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ พลังงานทดแทน
ชื่อผู้แต่ง พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,กรม
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 333.79 - 9789749822838
สำนักพิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016921

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016921

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software