รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016923
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016923
ชื่อเรื่อง ศึกเก้าทัพ:ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ไทยประวัติศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 959.35 - 9786163058775
สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้งติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016923

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016923

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software