รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016927
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016927
ชื่อเรื่อง ศตวรรษสดุดี สายธารีแห่งนครา
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ การประปาไทย
ชื่อผู้แต่ง การประปานครหลวง-
ชื่อผู้แต่งร่วม -
รหัสดิวอี้-ISBN 627.1 - 9786163745552
สำนักพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016927

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016927

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software