รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016929
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016929
ชื่อเรื่อง จดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่อผู้แต่ง กรมศิลปกร,สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ-
ชื่อผู้แต่งร่วม -
รหัสดิวอี้-ISBN 294.30922 - 9786162831843
สำนักพิมพ์ บริษัท อัมรินทร์ จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016929

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016929

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software