ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB05529 เลขประจำตัวนักเรียน 23211
ชื่อ-สกุล นางสาวพัชรินทร์ นิ่มเนียม
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .168/1 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
.จ.ลพบุรี 15230   โทรศัพท์ 0812917230
E-Mail วันเกิด 03/06/2538
วันสมัครสมาชิก 16/05/2554 วันหมดอายุ 31/03/2557

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05529

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05529

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software