ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB05602 เลขประจำตัวนักเรียน 23279
ชื่อ-สกุล นายศุภกิตติ์ สุขนา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .34 ม.3
.ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล
.จ.ลพบุรี 15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 26/03/2542
วันสมัครสมาชิก 16/05/2555 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05602

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05602

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software