ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB05622 เลขประจำตัวนักเรียน 23299
ชื่อ-สกุล นางสาวภัทราพร สินธุไชย
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .835 ม.8 ซ.- ถ.-
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.จ.ลพบุรี 15130   โทรศัพท์ 036630152
E-Mail วันเกิด 07/09/2542
วันสมัครสมาชิก 16/05/2555 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05622

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05622

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software