ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB05750 เลขประจำตัวนักเรียน 23427
ชื่อ-สกุล นางสาวกรรณิการ์ บุญโสมพันธ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .96
.ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล
.จ.ลพบุรี 15130   โทรศัพท์ 0861240154
E-Mail วันเกิด 10/11/2542
วันสมัครสมาชิก 16/05/2555 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05750

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05750

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software