ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB05757 เลขประจำตัวนักเรียน 23434
ชื่อ-สกุล นางสาวปนัดดา สินธุไชย
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .323 ม.5 ซ.- ถ.-
.ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
.จ.ลพบุรี 15230   โทรศัพท์ 0870393269
E-Mail วันเกิด 25/04/2543
วันสมัครสมาชิก 16/05/2555 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05757

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05757

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software