ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB05757 เลขประจำตัวนักเรียน 23434
ชื่อ-สกุล นางสาวปนัดดา สินธุไชย
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .323 ม.5 ซ.- ถ.-
.ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
.จ.ลพบุรี 15230   โทรศัพท์ 0870393269
E-Mail วันเกิด 25/04/2543
วันสมัครสมาชิก 16/05/2555 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05757

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
23434
MB05757
BC018024
รวมสุดยอดข้อสอบเตรียมสอบ PAT 2 (ฟิสิกส์)
18/01/2561
22/01/2561
23434
MB05757
BC017367
ตะลุยโจทย์ข้อสอบ ชีววิทยา ม.5 เล่มรวม 3-4
18/01/2561
22/01/2561

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05757

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software