ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB05880 เลขประจำตัวนักเรียน 23557
ชื่อ-สกุล นา่งสาวคัทลียา สุขใจ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .76/1 ม.5 ถ.สุระณารายณ์
.ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ
.จ.ลพบุรี 15190   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 02/02/2543
วันสมัครสมาชิก 16/05/2555 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05880

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05880

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software