ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB05887 เลขประจำตัวนักเรียน 23564
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงนันทฉัตร สุวรรณโชติ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .4 ม.13
.ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
.จ.เพชรบูรณ์ 67170   โทรศัพท์ 056-799685
E-Mail วันเกิด 21/06/2542
วันสมัครสมาชิก 16/05/2555 วันหมดอายุ 31/03/2558

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05887

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05887

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software