ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB05898 เลขประจำตัวนักเรียน 23575
ชื่อ-สกุล นางสาววริษา จูทา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .75 ม.6 ซ.- ถ.-
.ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง
.จ.ลพบุรี 15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 24/08/2542
วันสมัครสมาชิก 16/05/2555 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05898

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
23575
MB05898
BC018625
ฟิสิกส์ขนมหวาน หนังสือฟิสิกส์สำหรับเด็ก ม.ปลาย เล่มที่1
18/01/2561
22/01/2561

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05898

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software