ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB05898 เลขประจำตัวนักเรียน 23575
ชื่อ-สกุล นางสาววริษา จูทา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .75 ม.6 ซ.- ถ.-
.ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง
.จ.ลพบุรี 15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 24/08/2542
วันสมัครสมาชิก 16/05/2555 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05898

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB05898

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software