ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06013 เลขประจำตัวนักเรียน 23690
ชื่อ-สกุล นายภูวณัฎฐ์ น้ำดอกไม้
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .39/1 ม.3 ซ.กม127 ถ.สระบุรี - หล่มสัก
.ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.จ.ลพบุรี 15130   โทรศัพท์ 0817586898
E-Mail วันเกิด 04/11/2542
วันสมัครสมาชิก 16/05/2555 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06013

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06013

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software