ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06014 เลขประจำตัวนักเรียน 23691
ชื่อ-สกุล นายภูวดล ช่างเหลา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .23 ม.2 ซ.- ถ.-
.ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
.จ.เพชรบูรณ์ 67170   โทรศัพท์ 0804783108
E-Mail วันเกิด 25/10/2543
วันสมัครสมาชิก 16/05/2555 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06014

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
23691
MB06014
BC011046
ขายตัวสู่โลกการบิน
06/11/2560
09/11/2560

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06014

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software