ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06018 เลขประจำตัวนักเรียน 23695
ชื่อ-สกุล นายอนันต์ บรรดาศักดิ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .114 ม.2 ซ.- ถ.-
.ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
.จ.เพชรบูรณ์ 67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 19/10/2542
วันสมัครสมาชิก 16/05/2555 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06018

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06018

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software