ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06032 เลขประจำตัวนักเรียน 23709
ชื่อ-สกุล นางสาวดรุณี ทองสุข
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .658/4 ม.11
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.จ.ลพบุรี 15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 16/02/2543
วันสมัครสมาชิก 16/05/2555 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06032

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06032

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software