ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06037 เลขประจำตัวนักเรียน 23714
ชื่อ-สกุล นางสาวพลอยไพลิน สุขศรีทอง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .26 ม.8 ซ.- ถ.-
.ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
.จ.เพชรบูรณ์ 67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 01/04/2542
วันสมัครสมาชิก 16/05/2555 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06037

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06037

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software