ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06256 เลขประจำตัวนักเรียน 23939
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงกิติราพร เกาะสังข์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .135 ม.8
.ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง
.ลพบุรี 15230   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 04/09/2543
วันสมัครสมาชิก 05/02/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06256

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06256

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software