ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06258 เลขประจำตัวนักเรียน 23949
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตรประทุม
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .118 ม.3
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี 15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 23/09/2543
วันสมัครสมาชิก 05/02/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06258

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
23949
MB06258
BC019742
มินนะ โนะ นิฮงโกะ1 : แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น (ฉบับปรับปรุง)
13/02/2562
18/02/2562

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06258

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software