ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06317 เลขประจำตัวนักเรียน 23942
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงฐิตารีย์ แสนเทศ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .5 ม.12
.ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
.เพชรบูรณ์   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 01/11/2543
วันสมัครสมาชิก 24/02/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06317

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06317

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software