ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06318 เลขประจำตัวนักเรียน 23944
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงณัฐวรรณ ภักดีกลาง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .124 ม.4
.ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 08/06/2543
วันสมัครสมาชิก 24/02/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06318

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06318

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software