ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06330 เลขประจำตัวนักเรียน 23960
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงวิภาวรรณ แป้นเพ็ชร์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .176 ม.4
.ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 11/05/2544
วันสมัครสมาชิก 24/02/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06330

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06330

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software