ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06449 เลขประจำตัวนักเรียน 24054
ชื่อ-สกุล เด็กชายกฤษฎา นุ้ยเย็น
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .144/2 ม.4
.ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 16/02/2544
วันสมัครสมาชิก 27/02/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06449

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06449

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software