ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06458 เลขประจำตัวนักเรียน 24064
ชื่อ-สกุล เด็กชายวรวุฒิ ชมภูษา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .137 ม.9
.ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต
.ชัยภูมิ   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 21/04/2544
วันสมัครสมาชิก 27/02/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06458

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06458

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software