ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06461 เลขประจำตัวนักเรียน 24067
ชื่อ-สกุล เด็กชายศรายุทธ ฤทธิสาร
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .9/1 ม.1
.ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 29/01/2544
วันสมัครสมาชิก 27/02/2557 วันหมดอายุ 31/03/2559

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06461

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06461

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software