ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06469 เลขประจำตัวนักเรียน 24075
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงธมลวรรณ พวงมาลัย
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .56 ม.1
.ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 31/07/2543
วันสมัครสมาชิก 28/02/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06469

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06469

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software