ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06496 เลขประจำตัวนักเรียน 24194
ชื่อ-สกุล เด็กชายธนดล บุญพิมพ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .199 ม.4
.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 21/11/2543
วันสมัครสมาชิก 03/03/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06496

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06496

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software