ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06500 เลขประจำตัวนักเรียน 24198
ชื่อ-สกุล เด็กชายภาวุฒิ แสงทอง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .510 ม.5
.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 17/05/2544
วันสมัครสมาชิก 03/03/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06500

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06500

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software