ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06503 เลขประจำตัวนักเรียน 24201
ชื่อ-สกุล เด็กชายสหฤทธิ์ วิจิตรพิทยานนท์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .748 ม.4
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 31/03/2544
วันสมัครสมาชิก 03/03/2557 วันหมดอายุ 31/03/2559

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06503

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06503

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software