ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06529 เลขประจำตัวนักเรียน 24233
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงอมราวดี สุขุมพันธุ์พงศ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .28 ม.1
.ต.หนองรี อ.ลำสนธิ
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 10/08/2543
วันสมัครสมาชิก 03/03/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06529

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06529

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software