ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06535 เลขประจำตัวนักเรียน 24239
ชื่อ-สกุล เด็กชายกีรติกานต์ เพิ่มพูลพานิช
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .ม.5
.ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
.เพชรบูรณ์   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 16/12/2543
วันสมัครสมาชิก 03/03/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06535

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06535

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software