ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06557 เลขประจำตัวนักเรียน 24262
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงฐิติมา ชุ่มจิตร์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .ม.4
.ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 27/12/2543
วันสมัครสมาชิก 03/03/2557 วันหมดอายุ 31/03/2559

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06557

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06557

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software