ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06604 เลขประจำตัวนักเรียน 24310
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงนิวาริน กลึงกลางดอน
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .121 ม.6
.ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
.เพชรบูรณ์   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 02/07/2543
วันสมัครสมาชิก 03/03/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06604

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06604

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software