ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06755 เลขประจำตัวนักเรียน 24635
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงน้ำวุ้น ชัยมานิตย์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .59/1 ม.12 ซ.- ถ.-
.ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 29/11/2544
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06755

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06755

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software