ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06767 เลขประจำตัวนักเรียน 24647
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงสุดารัตน์ หนูสวัสดิ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .8 ม.7 ถ.สุรนารายณ์
.ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต
.36236   โทรศัพท์ 044-810220
E-Mail วันเกิด 11/01/2544
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06767

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06767

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software