ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06784 เลขประจำตัวนักเรียน 24570
ชื่อ-สกุล เด็กชายภาคิน นันโต
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .117 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 21/09/2544
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06784

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06784

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software