ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06789 เลขประจำตัวนักเรียน 24575
ชื่อ-สกุล เด็กชายอังกุล บุญจันทร์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .47/2 ม.4 ซ.- ถ.-
.ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 27/09/2544
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06789

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06789

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software