ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06795 เลขประจำตัวนักเรียน 24581
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงฐิตินันท์ เมืองจันทร์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .71 ม.6 ซ.ไม่ระบุ ถ.ไม่ระบุ
.ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ ไม่ระบุ
E-Mail วันเกิด 27/01/2545
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06795

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06795

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software