ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06800 เลขประจำตัวนักเรียน 24586
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงนวรัตน์ แก้วบุบผา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .63 ม.1
.ต.เขารวก อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 01/01/2544
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06800

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06800

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software