ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06813 เลขประจำตัวนักเรียน 24599
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงสายสมร โสภา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .45 ม.2
.ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 20/07/2544
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06813

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06813

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software