ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06821 เลขประจำตัวนักเรียน 24653
ชื่อ-สกุล เด็กชายกล้าณรงค์ โพธิ์วงศ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .156 ม.9
.ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 10/10/2544
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06821

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06821

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software