ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06841 เลขประจำตัวนักเรียน 24673
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ กำแหงหาญ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .130 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 12/12/2544
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06841

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06841

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software