ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06845 เลขประจำตัวนักเรียน 24677
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงณัฏฐวรา ถมมา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .175 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 036791014
E-Mail วันเกิด 14/11/2544
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06845

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06845

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software