ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06863 เลขประจำตัวนักเรียน 24695
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงเจนจิรา ทศพิมพ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .223 ม.2 ซ.- ถ.-
.ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 24/02/2545
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06863

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06863

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software