ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06878 เลขประจำตัวนักเรียน 24710
ชื่อ-สกุล เด็กชายภูวดล ชาญพรมราช
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .56/1 ม.8 ซ.- ถ.-
.ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม
.18220   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 10/10/2544
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06878

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06878

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software