ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06890 เลขประจำตัวนักเรียน 24722
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงชนัดดา นครสูตร
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .62 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.เขารวก อ.ลำสนธิ
.   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 04/01/2545
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06890

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06890

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software