ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06900 เลขประจำตัวนักเรียน 24732
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .58 ม.12
.ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 07/06/2544
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06900

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06900

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software