ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06903 เลขประจำตัวนักเรียน 24735
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงพีรยา ศรีวิระ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .610/3 ม.11 ซ.สุระนารายณ์ 30
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 29/01/2545
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06903

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06903

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software