ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06906 เลขประจำตัวนักเรียน 24738
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงวิรัลพัชร ดลประสิทธิ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .101/2 ม.1 ซ.เขาสามยอด23 ถ.พหลโยธิน
.ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี
.15000   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 09/05/2545
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06906

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06906

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software